Geschiedenis

De Kempische mens heeft zich altijd geïnteresseerd voor muziek en het beoefenen ervan. Het is dan ook geen wonder dat muziekmaatschappijen als paddenstoelen uit de grond rezen. Westmalle bleef niet achter. In november 1880 werd fanfare ‘De Noorderzonen’ en harmonie ‘Sint-Cecilia’ opgericht.

Wie graag muziek maakte en katholiek was ging bij Sint-Cecilia musiceren. De liberalen die op een bugel of cornet wilden blazen werden lid van De Noorderzonen. Beide verenigingen hadden elk hun eigen repetitieruimte. De Noorderzonen repeteerde in café De Harmonie, later bekend als café Bij Lies. Sint-Cecilia zat aan de overzijde in het café van Fien Van Deun, waar nu The Missing Link is. Toen Fien sloot repeteerde Sint-Cecilia in een gerenoveerde schuur. In 1987 en 1988 richtten beide muziekverenigingen een eigen lokaal op op grond van de gemeente, zo’n 150m van elkaar.

In 2020 – 140 jaar later – beslisten beide verenigingen om te fuseren.

2019 stond dan ook in teken van de fusie. Na heel wat overleg tussen beide besturen werd in juli de eerste stap gezet met een gezamenlijk concert op de braderij van Westmalle o.l.v. de toenmalige dirigenten van beide verenigingen. In functie van dit concert waren er al gezamenlijke repetities.

Om met een blanco blad te starten werd er een nieuwe dirigent aangesteld, Gilles De Meester. Hij leidt sinds oktober 2019 het orkest.

Samen muziek maken is tot op vandaag nog altijd onze reden van bestaan. Wij hopen dat iedereen nog lang zal kunnen meegenieten van onze muziek.